16.2.2017

Správa počítačových sítí

Úspěšné fungování IT vychází z dobře zajištěné infrastruktury. Musí být zajištěna nejen správná infrastruktura, ale také potřebné znalosti a dovednosti pro její efektivní správu.

Nároky na specializaci pracovníků v IT, a tedy i na místech administrátorů infrastruktury, jsou značné. Náklady na jejich mzdy,  vybavení a školení neustále rostou. Zbavte se této položky v rozpočtu a využijte externí správy sítě nebo komplexní outsourcing IT.

Jak probíhá externí správa sítě od nás?

  • K dispozici je vám náš profesionální administrátor,
  • podle smluveného harmonogramu provádí servisní úkony,
  • řeší i aktuálně vzniklé problémy,
  • v případě potřeby vykonává mimořádné zásahy,
  • je nepřetržitě k dosažení na telefonu nebo online