16.2.2017

Cloud

Cloud computing je vhodný pro malé, začínající firmy i neziskový sektor, protože v obou případech se organizace potýkají s nedostatkem financí, což omezuje jejich možnosti budovat a spravovat spolehlivou komunikační a výpočetní infrastrukturu, která by navíc rostla s jejich požadavky.

Střední a malé firmy dnes cítí, že jejich IT musí plně podporovat podnikání 24 hodin denně, každý den v roce. Je pro ně ale obtížné starat se o běh a rozvoj datových center odolných proti výpadkům a zabezpečujících běh podnikání za všech okolností. Navíc prostředky musí být zaměřeny především na generování obratu, nikoli na běh potřebné infrastruktury.
Pokud se tyto společnosti spoléhají pouze na vlastní IT prostředky a lidské zdroje, mohou být omezeny až pozastaveny v realizaci technologických změn, modernizaci, volbě i rozvoji architektury a infrastruktury. Náš Cloud computing jim otevírá svět moderní infrastruktury, o kterou se nemusejí starat a za niž platí pouze částečně, za dílčí využití. Pak je snadné věnovat se výhradně podnikatelským cílům a inovacím.

My Vám navrhneme řešení, které bude respektovat Vaši firemní bezpečnostní politiku a zároveň bude využívat nejnovější technologie.

Cloud computing